Blog

Niedola 40 tysięcy emerytów mundurowych to wynik oportunizmu sądu

Niedola 40 tysięcy emerytów mundurowych to wynik oportunizmu sądu

Niemoc i źle pojęty prawniczy formalizm zawieszają sprawy na lata. Gdyby sędziowie stosowali rozproszoną kontrolę konstytucyjności przepisów, mielibyśmy prawomocne wyroki. Ponad dwa i pół roku 40 tys. emerytów i rencistów mundurowych czeka na orzeczenie Trybunału...

Bezprawny home office

Bezprawny home office

Home office to nie nowość. Niemniej jednak stan epidemii spowodował, że takie świadczenie pracy bardzo się upowszechniło i wygląda na to, że pod tym względem rynek pracy nie wróci już do „przedpandemicznej normalności”. Okazało się bowiem, że pracodawca może na tym...

Ciążyński o wyroku za spalenie kukły Żyda

Ciążyński o wyroku za spalenie kukły Żyda

Każdy oskarżony ma prawo do obrony i może wyjaśniać, jak mu się żywnie podoba, ale kłamstwo w żywe oczy świadczy o braku poczucia odpowiedzialności za swój czyn. Sąd orzekł karę dziesięciu miesięcy więzienia bez zawieszenia za spalenie kukły Żyda na wrocławskim rynku....

Prokuratura jak za Stalina

Prokuratura jak za Stalina

Powrót do stalinowskiej koncepcji ustroju prokuratury, w którym jest w pełni podległa rządowi, już zbiera niedobre żniwo. Podporządkowani ministrowi prokuratorzy nie mogą prawidłowo wykonywać swojej pracy. Media donoszą, że prokurator, który miał wszcząć postępowanie...

Ciążyński: Każdy musi ponieść odpowiedzialność za swoje słowa

Ciążyński: Każdy musi ponieść odpowiedzialność za swoje słowa

Wypowiedzi Jana Rokity dezawuujące wyrok sądu w swojej sprawie mogą go narazić na kolejny pozew lub oskarżenie o zniesławienie – pisze radca prawny Bartłomiej Ciążyński. Jan Rokita ocenił wyrok w swojej sprawie jako wydany w wyniku „zmowy" oraz przez sąd, który „nie...