Zespół

Bartłomiej Ciążyński

Radca prawny od 2010 roku, absolwent studiów prawniczych i dziennikarskich na Uniwersytecie Wrocławskim, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, doświadczenie zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz spółek kapitałowych, instytucji finansowych i samorządowych; od 2018 roku radny miejski i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej RMW, członek Komisji Budżetu i Finansów RMW, od 2019 roku również społeczny doradca Prezydenta Wrocławia. Publikuje w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

 

Piotr Dudziński

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Posiada szeroką praktykę w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorca, założyciel kilku prężnie działających spółek, łączący wiedzę prawniczą z doświadczeniem zdobytym w prowadzeniu własnego biznesu. Doceniany przez Klientów za nieszablonowe podejście do rozwiązywanych problemów oraz skuteczność na sali sądowej. Biegle włada językiem angielskim.

Magdalena Braszko

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada Certyfikat Prawa Niemieckiego zdobyty podczas uczestnictwa w Szkole Prawa Niemieckiego organizowanej przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytet Humboldtów w Berlinie. Absolwentka podyplomowych studiów Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia i organizacji przedsiębiorstw w szczególności działów Audytu i Finansów. Biegle włada językiem niemieckim.

Ewelina Dudzińska

Radca prawny od 2015 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego będącej wspólnym projektem WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago – Kent College of Law. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z największymi wrocławskimi kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w sporach cywilnych i administracyjnych. Jest członkiem zarządu kilku spółek kapitałowych, a zdobyte doświadczenie i praktyczną wiedzę wykorzystuje prowadząc obsługę prawną podmiotów gospodarczych. 

Aleksander Rajchel 

Asystent prawny, absolwent ekonomii Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu w Drohobyczu na Ukrainie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa imigracyjnego i relokacji pracowników. Specjalizuje się w przedmiocie legalizacji i zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP. Przez wiele lat był aktywnym działaczem w organizacjach polonijnych na Ukrainie. Biegle włada językiem ukraińskim i rosyjskim.

Vikroriia Shcherban

Asystent prawny, absolwentka Wydziału Ekonomii Przedsiębiorstw Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej na Ukrainie. Specjalizuje się w przedmiocie legalizacji i zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku referenta ds. zatrudniania cudzoziemców.  Doceniana przez współpracowników za wnikliwość i dokładność. Biegle włada językiem ukraińskim oraz rosyjskim.

Robert Kamiński

Specjalista HR i rachunkowości, informatyk, ekonomista, absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  Posiada certyfikat  Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość organizowanych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku Administrowanie Sieciami Komputerowymi na Politechnice Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie obsługi firm w zakresie HR oraz IT uzyskane podczas współpracy z przedsiębiorstwami z różnych branż.

Monika Grysztar

Asystentka, sprawny organizator pracy Kancelarii. Efektywnie i z zaangażowaniem wspiera pracę zespołu. Doświadczona w pracy w strukturach międzynarodowych korporacji. Biegle włada językiem angielskim.

Alisa Kvasha

Asystent prawny. Studiuje w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Specjalizuje się w przedmiocie legalizacji i zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP. Zajmuje się kompleksowym przygotowywaniem dokumentacji wymaganej do złożenia wniosków dotyczących legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Biegle włada językiem ukraińskim oraz rosyjskim.